Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Praca informatyków   ->

Inżynier "systemów czasu rzeczywistego"

Filip, szef Projektu Informatycznego, jeszcze przed misją i w trakcie misji CoRoT, kieruje ekipą 5 inżynierów zatrudnionych na długoterminowych, trzyletnich kontraktach CDD (Contrat à Durée Déterminée) finansowanych przez CNES/INSU. Ci inżynierowie pochodzą z "Institut Universitaire Professionnel", mają tytuły DESS (bac + 5) i obecnie doświadczenie już dwu lub nawet pięcioletnie.

 • Studia

  Filip został "uformowany" przez informatykę przemysłową, potem zdał DEA (dyplom specjalizacyjny) z tej dziedziny ( bac+5), a jeszcze później otrzymał dyplom inżyniera na kursach wieczorowych CNAM.

 • Prace na rzecz satelity CoRoT

  Praca informatyczna nad MI dotyczy przygotowania misji: Filip określa logistykę, która testuje polecenia dla wszystkich modułów kasety, DPU ("Data Processing Unit", moduł przetwarzania danych), kolejność odbioru danych, kontrolę kamery, czujniki (temperatury, stabilności fotoelektrycznej, synchronizacji) itp...

  Praca informatyczna nad MV dotyczy już samej misji: Filip określa logistykę pokładową. Definiuje także specyfikacje, ciągłość i ważność logistyki lotu (procedur testowania i zbierania danych). Rozwija logistykę we współpracy z partnerskimi laboratoriami.

 • Filip :

  " Cenię sobie różnorodność współpracy, na przykład pracuję z laboratorium w Berlinie nad logistyką lotu, a z laboratorium w Wiedniu nad definicją modułu platformy, logistyką umieszczenia "oka obserwacyjnego" w polu widzenia satelity itd..

Inżynier bazy danych

Sylwiana, szef Projektu Logistyki Działu Obsługi Naziemnej, przygotowuje logistyki potrzebne do odbierania na Ziemi danych, które będą wysyłane przez satelitę CoRoT podczas trwania misji. Te dane, nim zostaną użyte przez naukowców, powinny zostać przetworzone i zarchiwizowane w bazach. Wszystkie te prace są definiowane przez ekipę CoRoTa w laboratorium LESIA. Podczas trwania misji, przez 2,5 do trzech lat, będzie od 10 do 12 serii ciągłych obserwacji, trwających po kilka miesięcy.

 • Studia

  Sylwiana po dwu latach studiów fizyko-chemicznych zdobyła tytuł mistrza przetwarzania sygnałów. Przez 5 lat pracowała jako inżynier w zakładach Thomsona, potem wygrała konkurs, rozpisany przez CNRS, na stanowisko inżyniera stażysty do spraw przetwarzania danych kosmicznych. Przez 12 lat pracy odpowiada za system informatyczny laboratorium. Przeszła na stanowisko inżyniera badawczego, a w końcu miała okazję wykorzystać swe kompetencje i została obarczona odpowiedzialnością za przetwarzania danych z CoRoTa w Dziale Obsługi Naziemnej.

 • Prace na rzecz satelity CoRoT

  Sylwiana odpowiedzialna jest za informatyczne sprawy związane z bazą danych oraz za wzorcowanie. Dba o techniczną koordynację działalności różnych laboratoriów w Dziale Obsługi Naziemnej: to one zapewniają definiowanie i specyfikację programów w całym szeregu kolejnych przetwarzań danych i baz danych.
  Sylwiana koordynuje pracę ekipy pracowników LESIA, zapewnia łączność między CNES (kierownikiem prac) a podwykonawcami w przemyśle, którzy produkują logistykę w CNES w Tuluzie.
  Nieustannie uczestniczy w polityce informatycznej i w technologicznych "nocnych czuwaniach" w laboratorium.

 • Sylwiana :

  " To przedsięwzięcie wykonywane jest we współpracy ze znakomitymi inżynierami z LESIA i CNES. W przeciwieństwie do sond kosmicznych, które docierają do celu po wielu miesiącach lub nawet latach, CoRoT zacznie nadsyłać dane natychmiast. Dlatego logistyki ich opracowywania powinny być gotowe przed wysłaniem satelity. Dane będą najpierw opracowywane przez CNES ( oczyszczanie z efektów instrumentalnych).
  Te logistyki powinny być poddane bardzo trudnym testom, a ściąganie (pobór) danych będzie wykonywane przed lotemi i w jego trakcie. Wszelkie "pułapki" powinny zostać przebadane, sprawdzone, trzeba przewidzieć wszystkie szczególne przypadki, jakie się mogą pojawić, pomyśleć o wszystkich ekstremalnych warunkach itd..."