Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Naukowe prace badawcze  

Annie : PI

Annie jest astrofizykiem. Zawsze interesowała się życiem gwiazd, zjawiskami fizycznymi jakie zachodzą w gwiazdach, poza zasięgiem naszych oczu.

Razem z wieloma kolegami, od końca lat osiemdziesiątych, starała się o wystrzelenie misji kosmicznej poświęconej badaniu wnętrz gwiazdowych za pomocą technik sejsmologicznych.

Po wielu kłopotach CNES wybrało projekt CoRot i satelita zostanie wystrzelony w 2006 roku. Za stronę naukową odpowiada Annie. Reprezentuje całą grupę badawczą związaną z projektem. Czuwa nad tym, by projekt spełniał wszystkie wymagania oraz by zasoby ludzkie i finansowe pozwoliły go możliwie szybko zrealizować. Annie rozmawia też ze wszystkimi instytucjami i ekipami, które biorą udział w projekcie.

Obecnie jej praca, oprócz prowadzenia działalności badawczej poświęconej całkowicie fizyce, polega w dużej mierze na naukowym i administracyjnym zarządzaniu.

Annie jest doktorem nauk fizycznych, a jej specjalnością jest astrofizyka.