Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Inne satelity   ->
figures/Et_Aussi.jpg
Wykres masa/odległość od gwiazdy. Naniesiono nań znane planety: widać dotychczas odkryte egzoplanety (niebieskie), planety Układu Słonecznego (czerwone). Ziemia znajduje się w strefie "zamieszkiwalnej", ekosferze (zaznaczonej kolorem szarym).
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / LUTH

Wystrzelenie satelity CoRoT w 2006 roku daje mu przynajmniej 10 lat przewagi nad jego bezpośrednimi następcami- satelitami KEPLER i EDDINGTON. Następne etapy badań są bardzo ambitne; mają nadzieję wykryć i przeanalizować warunki pojawiania się życia we Wszechświecie.

Na wykresie każda z linii oznacza dolną [R???] granicę strefy wykrywalności planet przy wykorzystaniu różnych sposobów obserwacji:

  • linia zielona, spektroskopia z Ziemi,
  • linia czerwona, granica satelity CoRoT,
  • linia fioletowa, granica satelitów Kepler i Eddington,
  • linia pomarańczowa, granica dla astrometrycznej misji ESA - GAIA.

W czerwcu 2004 roku wystrzelony został mikrosatelita kanadyjski MOST, przygotowany przez Uniwersytet w Toronto. Ma rozmiary małej walizki, a przeznaczony jest do obserwacji zmian fotometrycznych kilku jasnych gwiazd, które może śledzić w sposób ciągły przez kilka mięsiecy.
Pierwsze wyniki potwierdzają znakomitą jakość obserwacji z kosmosu: ich dokładność i ciągłość. Można się założyć, że naukowa interpretacja napotka wiele niespodzianek.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która uczestniczy w misji CoRoT, zaproponowała projekt następnej generacji - EDDINGTON. Wykorzystując trzy teleskopy, każdy o średnicy 60 cm, EDDINGTON będzie wykrywał planety rozmiaru Ziemi dzięki bardzo długim (do 3 lat) obserwacjom tego samego rejonu nieba. Program sejsmologii pozwoli sięgnąć do gwiazd słabszych niż obserwowane przez satelitę CoRoT, a także do najbliższych gromad gwiazdowych takich jak Plejady czy Hiady.
Niestety końcowa decyzja jest opóźniana przez kłopoty finansowe.

NASA, amerykańska agencja kosmiczna, rozwija do szukania małych planet projekt KEPLER. Jako główny cel stawia sobie odkrycie planet podobnych do Ziemi, o takich samych rozmiarach i takich samych jak Ziemia odległościach od macierzystej gwiazdy.
Będzie to teleskop o średnicy 1,2 m, obserwujący mniej więcej 100 stopni kwadratowych na niebie. Umieszczony na orbicie heliocentrycznej poruszać się będzie "za Ziemią", dokładnie po jej drodze, co umożliwi mu obserwowanie tego samego rejonu przez wiele lat.