Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Centrum danych satelity CoRoT   ->
figures/SegmentSol_simple.gif
Obsługa naziemna to wiele osób w rozrzuconych po całym świecie. W Centrum Misji, Centrum Kontroli, w sieci komunikowania się, w głównej stacji naziemnej oraz w stacji pomocniczej.
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / CNES / LESIA

Główna stacja naziemna

Główna stacja naziemna zapewnia łączność między pokładem satelity a Ziemią, to znaczy: zdalne przekazywanie tele-poleceń do satelity, odbiór danych (telepomiary) pochodzących od satelity i przesyłanie, w czasie rzeczywistym, do Centrum Kontroli CoRoT, wszystkich informacji"nadzwyczajnych", zwłaszcza żywotnie zagrażających wykonywanej misji.
Stacja główna wchodzi w skład sieci stacji ICONES. Obecnie sieć składa się z dwu stacji - w Kirunie i Aussaguel. Opracowują programy PROTEUS i Myriade. Dotyczy to stacji automatycznych pasma S w standardzie CCSDS, wyposażonych w antenę o średnicy 3 m i zdalnie zarządzanej przez centra kontroli.

Pomocnicza stacja naziemna

Na Ziemi znajduje się też, w Brazylii, operacyjna stacja pomocnicza. Jej zadaniem będzie "pomnażanie", multiplikowanie związków satelita/Ziemia (czyli kominikacja z satelitą) w fazach kalibracji i wdrażań, oraz pomnażanie objętości danych naukowych w fazie obserwacji.
Ta stacja, znajdująca się w Natal, została oddana do dyspozycji przez kooperanta brazylijskiego, a będzie takiego samego typu jak podobna do niej, ale działająca dla CONES (umożliwiająca współpracę z platformą PROTEUS).

Dystrybucja danych

Zatwierdzone dane naukowe są oddane do dyspozycji przez sieć internetu. Znajdują się w archiwum projektu, w IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale), który to Instytut mieści się w kampusie uniwersyteckim Orsay w regionie paryskim . Społeczność naukowców związanych z satelitą CoRoT korzysta z uprzywilejowanego dostępu do danych przez jeden rok.
Potem dane będą przesłane do Centrum Danych Astronomicznych w Strasburgu. Zapewniony zostanie szeroki do nich dostęp, czyli wszystkie narzedzia Wirtualnego Obserwatorium bedą mogły z nich korzystać.