Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Obserwować - odkrywać - mierzyć   ->
figures/elodie.jpg

Satelita CoRoT będzie wykonywał dwa programy naukowe, dla których został stworzony:

  • Obserwowanie oscylacji gwiazdy
  • Wykrywanie tranzytów małych i odległych planet

Oba te zjawiska można wykryć za pomocątych samych technik obserwacyjnych , które zresztą są obecnie dwiema podstawowymi technikami używanymi do wykrywania oscylacji gwiezdnych i tranzytów planetarnych :

  • Technika spektroskopii pozwala mierzyć zmiany prędkości względnej.

    Technika « spektroskopowa » może być stosowana także do badań z powierzchni Ziemi, ale pozwala odkryć oscylacje jedynie niewielkiej liczby gwiazd i nie daje możliwości badania pozasłonecznych planet olbrzymów.

  • Technika fotometrii pozwala mierzyć zmiany jasności.

    Technika fotometrii pozwala prowadzić obserwacje wielu bardzo różnych gwiazd.Jest to właśnie technika wykorzystywana przez satelitę CoRoT.Opiera się na zliczaniu fotonów wysyłanych przez gwiazdę i docierających do teleskopu, ale obserwacje prowadzi sie z kosmosu.

Planetarne tranzyty , podobnie jak gwiezdne oscylacje, uwidaczniają się jako zmiany jasności gwiazd albo jako zmiany jej prędkości względem Ziemi, co należy mierzyć z bardzo dużą precyzją.

Obserwować trzeba też długo i w sposób ciągły, aby uwolnić się od przerw wynikających z przesuwania się chmur po niebie, przeplatania się dnia z nocą czy obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego właśnie trzeba polecieć w kosmos.

figures/choix.gif

Popatrzcie na animację :
Gwiazda pulsuje, jej promień (rozmiar żółtej tarczy) się zmienia, a prędkość warstw powierzchniowych skierowana jest ku nam (kolor niebieski), gdy warstwy się przybliżają, albo od nas (kolor czerwony), gdy się oddalają. To pociąga za sobą okresowe zmiany jasności ( krzywa żółta) i prędkości warstw atmosfery ( krzywa tęczowa). Tę prędkość mierzymy, wykorzystując efekt Dopplera, badając zmiany długości fali prążków widmowych pochodzących z atmosfery ( na dole, po prawej).