Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Inne metody dynamiczne   ->
images/mywobble.png
Na skutek perturbacji pochodzących od planet (głównie od Jowisza i Saturna) Słońce powoli się przemieszcza. Na obrazku przedstawiono zmiany jakie byłyby widoczne z odległości 10 pc.
Podziękowania : NASA

Astrometria

Astrometria mierzy widoczne zmiany położenia gwiazdy na tle nieba (czyli względem innych gwiazd). Przy kołowej orbicie planety gwiazda zakreśla elipsę opisaną przez:
x(t)=a_(étoile)*sin(2*pi*t/P)*sin(i)
y(t)=a_(étoile)*sin(2*pi*t/P)

Chronometria

Można także mierzyć zmiany odległości między obserwatorem a gwiazdą. Najlepszą metodą jest pomiar różnicy czasu Delta*T jaki upływa od wysłania sygnału przez gwiazdę do dotarcia do obserwatora. W każdej chwili jest on dany jako
Delta*T(t)=a_(étoile)*sin(2*pi*t/P)*sin(i)
Dla zmierzenia tej zmiany najprościej jest mierzyć zmiany czasów pojawiania się sygnałów okresowych. Delta *T jest wtedy opóźnieniem lub przyspieszeniem momentu pojawienia się sygnału w stosunku do momentu "nominalnego" ( bez perturbacji). Sygnały okresowe mogą być dwojakie:

  • "puls" od pulsara
  • moment minimum podczas zaćmienia - w przypadku gwiazdy w układzie podwójnym zaćmieniowym