Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Pierwsze spostrzeżenia   ->

Od czasu tych odkryć nauczyliśmy się już wielu ciekawych rzeczy.

Odsetek gwiazd mających przynajmniej jedną planetę

Przynajmniej 5% obserwowanych gwiazd wykazuje obecność jednego towarzysza planetarnego. Ten procent może rosnąć, w miarę tego jak obserwacje będą w stanie wykrywać planety coraz to mniej masywne i coraz bardziej oddalone od swej macierzystej gwiazdy.

Odległości planeta-gwiazda

Wszystkie planety (olbrzymy; jedyne, które umiemy odkrywać) znalezione do tej pory są znacznie bliżej (do 100 razy) swych gwiazd niż Jowisz Słońca. Było to wielką niespodzianką, bo teoria przewidywała, że planeta olbrzym powstaje w odległości przynajmniej 5 j.a. od swej gwiazdy. Obecnie tłumaczymy to zjawiskiem "migracji": gdy tylko planeta zaczyna się rodzić, w protoplanetarnym dysku, stosunkowo daleko od gwiazdy, pojawia się grawitacyjne oddziaływanie między nią a dyskiem. To ono nieco "hamuje" planetę, która zaczyna się zbliżać do gwiazdy (migruje) tak długo, jak trwa oddziaływanie. Te planety, znajdujące się bardzo blisko swej gwiazdy, mają bardzo wysokie temperatury (do 1200 K) i dlatego nazwano je "gorącymi jowiszami".

Mimośród (ekscentryczność) orbit

Inną niespodziankę sprawiło to, że większość planetarnych orbit jest wydłużonymi, albo bardzo wydłużonymi, elipsami, podczas gdy w Układzie Słonecznym mamy do czynienia z orbitami nieomal kołowymi ( spłaszczonymi "śladowo" kołami. Do dzisiaj nie bardzo wiemy jak to wytłumaczyć. Jedną z bardziej prawdopodobnych możliwości jest taki scenariusz, w którym migrują dwie planety z nieco różnymi prędkościami. Przy możliwym spotkaniu zderzają się, i jedna "wyrzuca" drugą z układu planetarnego. Prawa mechaniki nieba pokazują, że w takiej sytuacji planeta pozostająca w układzie zaczyna się poruszać po wydłużonej orbicie eliptycznej.

Metaliczność gwiazdy macierzystej

Ostatnią ciekawą obserwacją jest to, że gwiazdy, u których zauważono jedną lub wiele planet, są - w stosunku do większości gwiazd- wzbogacone w ciężkie pierwiastki (węgiel, tlen, żelazo...). Wytłumaczenie tej zbieżności nie jest jeszcze pewne. Być może wynika to z faktu, że gwiazda i jej planetarny orszak powstały z obłoku molekularnego bogatego w ciężkie elementy, albo z tego, że gwiazda została wzbogacona w pierwiastki ciężkie przez... spadające na nią planety.