Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Planety odkryte dotychczas i ich własności   ->

Wykrywanie pośrednie metodą prędkości radialnych

Do kwietnia 2005 roku wykryto około 150 planet metodą prędkości radialnych. Jak już pokazano pozwala ona wyznaczyć jedynie okres orbitalny (skąd można obliczyć wielkość wielkiej półosi), mimośród orbity i (M_pl)*sin(i).

Wykrywanie pośrednie metodą tranzytów

Niektóre planety były wykryte metodą tranzytów. Ta metoda pozwala wyznaczyć okres orbitalny, nachylenie orbity (bliskie 90°), promień planety oraz, gdy mamy jednocześnie pomiary prędkości radialnej, masę planety.
Ponadto można obserwować widmo gwiazdy podczas tranzytu planety. W atmosferze planety powstają prążki absorpcyjne, które pojawiają się w widmie gwiazdy, a stąd można wydedukować skład chemiczny tej planetarnej otoczki. W ten właśnie sposób odkryto w atmosferze HD209458 b wodór, tlen i sód.

Wykrywanie bezpośrednie

Jednak od pierwszych, "pośrednich" odkryć znacznie ważniejsze stało się wykrywanie światła pochodzącego wprost od samej planety. Było to wykonalne dla planet bardzo młodych (więc jeszcze bardzo gorących) 2M1207-3932, HD 209458b oraz TrES-1. Dwie ostatnie okresowo przechodzą na tle swojej gwiazdy (mamy tranzyty); występuje więc też zjawisko "zaćmienia planety", tzw. zaćmienie wtórne, gwiazda zasłania planetę pół okresu po tranzycie. To zaćmienie wtórne zostało wykryte, a stąd dało się wyznaczyć, przez zwykłe odejmowanie, strumień energii (w promieniach podczerwonych) wysyłany przez planetę.

Katalog planet

Wykrywa się około dwu planet na miesiąc. Ich własności podaje się w regularnie aktualizowanym katalogu.