Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Atomy, cząsteczki i widma   ->
Widma gwiazd
images/uvesdigitalisetypes.png
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / ASM

Cząsteczki, inaczej zwane molekułami, to zbiory atomów. Cząsteczka wody składa się z jednego atomu tlenu i dwu atomów wodoru.

Każdy atom i każda cząsteczka mogą wysyłać cały zbiór długości fal, co odpowiada przejściom energetycznym. Widmo dowolnego ciała jest jego "dowodem osobistym" - pokazuje z jakich pierwiastków chemicznych to ciało się składa. Analiza całego widma pozwala określić nie tylko skład chemiczny, ale i obfitość każdego z pierwiastków.

Wniosek :widmo gwiazdy/planety składa się z widma ciała czarnego , które zależy od temperatury ciała, oraz z prążków absorpcyjnych , które zależą od składu chemicznego ich atmosfer. Poniżej pokazano widma wielu gwiazd, od najgorętszych (typu O) do najchłodniejszych (typu M).