Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
Powrót   Efekt Dopplera   ->
figures/humason-spectre.png
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / ASM / Hale Observatory

Kiedy wysyłana jest fala, to dźwięk docierający do słuchacza będzie różny w zależności od tego, czy obiekt wysyłający jest względem tego słuchacza nieruchomy, czy też się porusza.

Jeśli długość fali równa się lambda(metrów), to fala wysyła "wierzchołki" oddzielone o długość lambda , które opuszczają nadajnik co P (sekund), tak, że lambda=c* P, gdzie c jest prędkością światła ( 3*10^8 metrów na sekundę).

  • Jeśli źrodło jest nieruchome względem odbiorcy (słuchacza), to ten ostatni otrzymuje falę, której wierzchołki są oddzielone w czasie o P, a długość odbieranej fali lambda równa jest długości fali wysyłanej.

  • Jeśli źródło fal porusza się względem obserwatora z prędkością v_r, to wierzchołki są wysyłane także w interwałach P. W czasie tego odstępu czasu, upływającego między nadaniem dwu kolejnych wierzchołków, źródło pokonało odległość d=v_r *P

  • Jeśli źródło oddala się od słuchacza, to drugi wierzchołek pokonuje dłuższy odcinek drogi zanim dotrze do słuchacza, odcinek równy lambda+d. Odbiorca otrzyma falę o długości lambda' = lambda+d=P*c+v_r *P=P*c*(1+v_r/c). Długość odbieranej fali równa się lambda*(1+v_r/c). Jest więc ona dłuższa niż lambda. Jeśli wysylaną falą jest dźwięk, to dźwięk odbierany będzie niższy od nadawanego.Jeśli wysyłaną falą jest światło, to sygnał odbierany (dłuższa fala) będzie bardziej czerwony niż był ten wysyłany.

  • I odwrotnie, jeśli źródło zbliża się do słuchacza, to drugi wierzchołek pokonuje krótszy odcinek drogi, równy lambda-d. Odbiorca otrzymuje falę lambda^'=lambda-d=P*c-v_r *P=P*c*(1-v_r/c). Długość fali odbieranej wynosi lambda*(1-v_r/c). Fala jest krótsza niż lambda. Jeśli wysyłaną falą jest dźwięk, to dźwięk odbierany będzie wyższy od nadawanego. Jeśli falą jest światło, to sygnał odbierany będzie bardziej niebieski niż wysyłany.