Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Stany materii   ->
B&#322;&#261;d: ta przegl&#261;darka nie obs&#322;uguje EMBED
Cząsteczka wody
Podziękowania : Obserwatorium w Meudon / UFE

Kiedy atomy zostaną wyprodukowane przez gwiazdę stają się nieomal wieczne. Mogą jednak łączyć się na rozmaite sposoby tworząc cząsteczki, które w zależności od temperatury i ciśnienia ośrodka różnie się organizują. Atomy tlenu (O) i wodoru (H) mają przed sobą miliardy lat życia. Natomiast woda (H20) może być stosunkowo łatwo rozbita dając ponownie wodór i tlen.

Znamy trzy podstawowe stany materii :

  • Stan stały: atomy (lub cząsteczki) są bardzo ściśle upakowane, ściśnięte jedne obok drugich. .
  • Stan ciekły : atomy (lub cząsteczki) mogą się poruszać jedne względem drugich .
  • Stan gazowy : atomy (lub cząsteczki) są od siebie oddalone.

Atomy mogą także tracić swe elektrony i stawać się jonami. Gdy materia składa się z atomowych jąder i osobnych elektronów to nazywa się plazmą.

Podgrzewanie ciała pobudza atomy/cząsteczki i powoduje przemianę materii ciała stałego w ciecz, potem w gaz. Temperatura, w której następuje przechodzenie z jednego stanu materii w drugi zależy od rodzaju materii, ale także od panującego ciśnienia. Ta sama porcja materii ( to znaczy ta sama liczba atomów/cząstek) zajmuje więcej miejsca (przestrzeni) w stanie gazowym niż w stanie ciekłym lub stałym. [R ???woda zajmuje mniej miejsca niż lód]