Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Siły we Wszechświecie   ->

Oddziaływania materii tłumaczy się czterema typami sił. Są to :

Siła elektromagnetyczna działająca między cząstkami naładowanymi elektrycznie. Cząstki o przeciwnych ładunkach przyciągają się, a o ładunkach jednakowych - odpychają. Siła ta zmienia się jak 1/r^2. Odpowiada za spójność atomów  :protony jądra i elektrony przyciągają się. Nie odczuwa jej się w dużych skalach, bo liczba protonów i elektronów jest taka sama. W dużych skalach materia jest , jak się mówi, "neutralna".

Siła oddziaływań silnych : jest bardzo intensywna, ale ma też bardzo krótki zasięg (10^(-15)metra). Działa między protonami i neutronami. Pozwala utrzymywać w całości atomowe jądra- mimo tego, że protony odpychają się jeden od drugiego na skutek działania siły elektromagnetycznej.

Siła oddziaływań słabych działa między wszystkimi cząstkami na jeszcze krótszych odległościach (10^(-18)metra), odpowiada za radioaktywność beta.

Siła grawitacji działa między wszystkimi obiektami masywnymi, zatem między wszystkimi cząstkami. Jest to, być może, geometryczna właściwość czasoprzestrzeni. Siła ta zmienia się wraz z odległością r jak 1/r^2 , aż do nieskończoności. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wielkoskalową strukturę Wszechświata.

Fizycy szukają możliwości unifikacji tych wszystkich oddziaływań i opisania ich jedną wspólną teorią, która uwzględniałaby zarówno ogólną teorię względności jak i mechanikę kwantową. Teoria oddziaływań elektrosłabych łączy elektromagnetyzm i oddziaływania słabe, ale do tej pory żadna kompletna teoria nie istieje.