Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
Powrót   Sto miliardów gwiazd, sto miliardów galaktyk i ja, i ja, i ja   ->
Strefa "zamieszkiwalna", ekosfera wokół innych gwiazd
figures/zone_habitable.gif
"Strefą zamieszkiwalną", albo ekosferą, nazywamy rejon wokół gwiazdy, gdzie może występować woda w stanie ciekłym, czyli gdzie temperatury mieszczą się w granicach od 0 do 100°C. Obrazek przedstawia położenie tej strefy na wykresie masa gwiazdy (w masach Słońca)/ wielka półoś (w jednostkach astronomicznych). W przypadku gwiazd bardziej masywnych (które świecą jaśniej) ekosfera znajduje się dalej.
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE

W naszej Galaktyce jest około 100 miliardów gwiazd, a w dostępnym obserwacyjnie Wszechświecie jest przynajmniej 100 miliardów galaktyk. Z drugiej strony mówi się, że istnieją układy planetarne wokół innych gwiazd, choć nawet nie wiadomo dokładnie jak często występują. Trudno jednak myśleć, że warunków i procesów prowadzących do pojawienia się, trzy miliardy lat temu, życia na Ziemi, nie odnajdziemy również na innych planetach, poza Układem Słonecznym.

  • Na pewno te warunki są dość ściśle określone i , na przykład, niezbędna obecność ciekłej wody narzuca to, by temperatura planety nie była ani za niska ani za wysoka.

  • Ponadto jeśli planeta jest za duża, to staje się planetą gazową, z atmosferą składającą się głównie z wodoru i helu,gdzie życiodajne reakcje chemiczne nie mogą zachodzić.

  • Wydaje się, że wymagane są także inne warunki, jak na przykład nie za częste bombardowanie przez planetiody, bo każdy "pocisk" może doszczętnie zniszczyć procesy życiowe.

    Obecność Jowisza, "zgarniającego" bardzo liczne meteoryty w początkowym okresie tworzenia się Układu Słonecznego, bez wątpienia była czynnikiem podtrzymującym życie na naszej Ziemi.